วิธีการแก้ไขและวิธีการทำ - อยากรู้อยากเห็น

คุณรู้ไหม? :-)

อยากรู้อยากเห็น มือถืออินเทอร์เน็ต

การโทร (ห้องสีส้ม) – โทรหา Wi-fi คืออะไร, เมื่อคุณ t.

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย 3g / 4G และเครือข่ายไร้สายของเครื่อง.