วิธีการแก้ไขและวิธีการทำ - iOS

IOS คือ ระบบปฏิบัติการมือถือ, พัฒนา โดย Apple Inc.. สำหรับอุปกรณ์ iPhone ทั้งหมด, iPad และ iPod (แตะ).
เคล็ดลับใน iHowTo / IOS คุณสามารถค้นหาบทเรียน, การตั้งค่า, ปรับปรุงซอฟต์แวร์, เกมและการใช้งาน iPhone โดยเฉพาะ, iPad และ iPod Touch.