Video tutoriale pentru Apple Vision Pro.

O serie de video tutoriale pentru Apple Vision Pro, în care sunt prezentate principalele setări și opțiuni, configurare inserturi optice și accesibilitate.